1101 Views

Det er mye å se fram til

Desember 18, 2017
Skrevet av:

admin

Med norske øyne kan vi se tilbake på denne sesongen med stolthet.
Et gull.
Og:
en bronse.
For å nevne noe. Gratulerer til begge to og til alle de

som har bidratt til at norsk friidrett går en spennende 2018 sesong i møte. Innendørs VM i Birmingham i mars, EM i Berlin, Bislett Games og listen av internasjonale begivenheter kan fylle enda fl ere linjer. Men. Vi har også Tyrvinglekene, Veidekkelekene og Trondheimsle-kene og utallige treningsøkter for å nevne noe. Utallige er noe som bidrar til å gjøre den kommende 2018 sesongen spennende. Ikke bare kommer du til å konkur-rere, men du vil også trene, kanskje blir du skada, leser om en dopingsak eller kanskje er dette sesongen hvor du når ditt fulle potensiale. Aristoteles kalte dette «lykke», se side 6-7 for mer info. Mulighetene er defi -nitivt til stede.

Men.

Det er, til syvende og sist, opp til deg hva du gjør med disse mulighetene. Slik er det overalt. På side 8-17 kan du lese om doping, og hvorfor doping fi nner sted og hvordan avgjørelsen om å bruke doping påvirker krop-pen. En av grunnene er vinne for enhver pris, en annen er andre gjør det, så hvorfor skal ikke jeg gjøre det. Valide argumenter fra et objektivt perspektiv, men idrett vil aldri kunne fullstendig forstås gjennom et objektivt perspektiv. Les side 6-7 for en introduksjon til hvorfor. Noen mennesker velger dessverre feil i forhold til doping (se side 8-11) og må da leve med konsekven-sene (side 16-17).

Riktige valg trenger informasjon. Nå er det umulig å bli utlært, men det å lære kan bidra til et bredere per-spektiv som dermed fører til at valgene du tar og ikke tar styrer deg i riktig retning. Nå som grunntreningspe-rioden forhåpentligvis har kommet i gang vil styrketre-ningen også ha begynt for fullt. Det fi nnes utallige muligheter i forhold til styrketrening og tilbudet av informasjon ser ut til å være enda større. Felles for mye av den informasjonen er hva; den forteller deg det du skal gjøre. Informasjonen på side 20-27 forteller deg hvorfor. Den dekker så absolutt ikke alt, men fungerer fi nt som en introduksjon til temaet.

AlAleks Tk Tangen

2018 så er vi tilbake til begynnelsen. Friidrettsmaga-sinet vil få en nettside (se side 42) noe det i grunn burde hatt ved årtusenskiftet, men på grunn av ukvali-fi sert ledelse har dette aldri blitt gjort. Nå er derimot denne ledelsen endret da Friidrettsmagasinet ble kjøpt opp av Media Digital og ikke lenger påvirkes av Molte Medias vrange perspektiver i forhold til utvikling av redaksjonelle produkter. Den kommende sesongen vil derfor ha, trommevirvel, «utallige» (i alle fall fl ere enn tidligere) muligheter til å presentere det interessante som friidrett innebærer. Bla deg fram til side 42 så får du en introduksjon til hva og hvordan.

Følg oss på sosiale medier

ABONNER PÅ NYHETSBREVET

For å se hvordan vi bruker din informasjon, ta en titt på vår Privacy policy