1987 Views

Det nye styrets hjertesaker

Norges Friidrettsforbunds nye styre har kvinneflertall. Det ble stemt inn fire nye medlemmer som ønsker å jobbe med alt fra trenerfond til arrangementsutvikling.

April 15, 2015
Skrevet av:

admin

En av sakene på friidrettstinget var hva eksekutivorganet i forbundet skal hete. Betegnelsen Sentralstyret gikk over i historien til fordel for navnet Styret. Viktigere og mer diskutert i Ålesund var imidlertid hvem som skulle sitte i det.Som friidrettstinget ikke alltid har hatt for vane, stemte man til slutt inn alle som valgkomiteen hadde foreslått. Nyvalgte medlemmer fra 2015 til 2017 ble dermed Kari Ann Nygård fra Narvik, Ragnfrid Llano fra Laksevåg og Ellen Strøm Juliussen fra Runar. Med Monica Grefstad Frøynes som ny ansattrepresentant i tillegg, er kvinneandelen oppe på 60/40.

Fra talerstolen ble det framført støtteinnlegg for ulike kandidater. Ut ifra det som ble sagt, var det tydelig at mange så på Llano som Vestlandets representant og Nygård som Nord Norges representant. Hver av disse landsdelene har riktignok to hver i styret. Hvis vi ser mer på deres personlige kompetanse, hva står de ulike nyvalgte representantene for?

 

ENSTEMMIG NYGÅRD-STØTTE

Nygård hadde planer om å forfekte sine synspunkter fra talerstolen, men ble klappet inn uten debatt. Det blir nok vesentlig mer diskusjon ved høstens valg der hun stiller som varaordførerkandidat for Narvik Høyre.

– Jeg var forberedt på kampvotering, og å gå opp og forsvare meg, fortalte hun. Men det ble det ikke behov for, etter at valgkomiteens leder hadde gitt en god orientering.

– Strategiplanen ble også behandlet så fort at jeg ikke fikk tegnet meg. Nå er det bare å komme på første styremøte og utkrystallisere arbeidsmåten fremover, fortsatte Nygård.

Noe hun kunne sagt mer om ville gjerne handlet om arrangement og beslektede tema. Hun har tro på at nye måter å gjennomføre arrangementer på vil føre til flere deltakere i konkurranser.
Det henger sammen med utvikling av kompetanse som særlig kommer til uttrykk i arrangementer. Her hører det også med å satse på flere gode dommere og startere, og å trekke de unge med.

– Forenkling av administrative rutiner og oppgaver for klubbene vil dessuten gi mer tid til aktivitet, avslutter Nygård og flagger nok et satsningsområde.

 

SAMARBEID À LA VESTLANDET

Ragnfrid Llano er også opptatt av kompetanseutvikling, og det å få med flere.

– Hovedfokus må være å ta vare på ungdommen slik at de blir med videre som seniorer. Vi må legge til rette for overgang fra god junior til god senior. Friidretten må få arenaer som er trygge og inkluderende for alle, fortalte hun rett før styret skulle velges.
Llano, som også er styreleder i Laksevåg, vil også ha mer samarbeid på tvers av klubber og kretser, mer samarbeid med de regionale Olympiatoppen- sentrene og satse på utvikling av trenere.

Selv hadde Laksevåg et nært samarbeid med kasterne i Gloppen, fortalte hun som et eksempel til etterfølgelse. FIFUKs delegat var blant dem som ga støtte til Llano for hennes gjennomføringsevne. Den første prøvelsen var et benkeforslag som dukket opp, men Llano vant 66–34.

 

FRISKT PUST FRA VESTFOLD

Da det kom til siste ordinære styremedlem som skulle velges, fikk presentasjonen en noe annerledes form enn i de foregående tilfellene. Ellen Strøm Juliussen var innstilt av valgkomiteen.

– Stem på en nerd, reklamerte Juliussen fra talerstolen. Med «Jo Nesses bibel», ja, flere av dem, på nattbordet har styret fått inn nok en entusiast som har oversikt på stort og smått i friidretten. Mer konkret forklarte hun at nitid statistikklesing passer godt sammen med jobben hennes, som er analytiker i kraftbransjen.

– Analytisk kompetanse vil sørge for et godt grunnlag for riktige beslutninger, forklarte hun til Friidrett.
Kraftanalytiker Strøm mener særlig at trenerne må satses på. Ikke minst i lys av nyhetsoppslag om midler og støtte til trenere, som satte sitt preg på praten rundt bordene i Ålesund, mener hun at det må skapes bedre rammevilkår i form av «trenerfond».

– Øremerkede midler til trenere skaper resultater, postulerte den tidligere Runar- og Trondheim- utøveren.
Egen friidrettskarriere har også gitt utslag i en egen programpost. – Jeg var en av de nest beste, fortalte Juliussen fra talerstolen, og hun vil derfor ta enda bedre vare på dem.

– Jeg brenner mer for de nasjonale forøvelsene på Bislett Games enn de internasjonale kanonene, fortsatte kvinnen med NM-bronser på langhekk (1998) og 200 meter (2004).

– De nest beste skaper gode treningsmiljøer for de beste. Dessuten kan de selv bli best på sikt, og vil uansett kunne gå inn som framtidas trenere og ledere, avslutta Strøm, som også fikk et benkeforslag mot seg men vant med 60–37 stemmer.

 

TOPPIDRETT SOM SPESIALFELT

Medlemmene av styret får ansvar for spesielle felt. Hvordan feltene fordeles i det nye styret vil vise seg. De fordeler seg også utover de styreoppnevnte utvalgene, gjerne som ledere. Gjennom disse utvalgene gjøres mye av den daglige og viktige jobben.
En ny ansattes representant ble også valgt i tinghelgen. Narve Heggheim ga seg etter åtte år og Monica Grefstad Frøynes kom inn. Hun stepper neppe inn på Heggheims plass i Motbakkeutvalget, men mens tinget fortsatt pågikk i Ålesund ville Frøynes avvente og se hva som blir hennes arbeidsoppgaver.

I det gamle styret hadde Anne Brit Skjæveland Sandberg et spesielt ansvar for toppidrett, som leder av Toppidrettsutvalget. Monica Grefstad Frøynes er den eneste i det nye styret med toppbakgrunn som aktiv.
Den nåværende daglige lederen i Vestfold friidrettskrets deltok blant annet i to VM og ett EM, satte sju norske hekkerekorder i 1993 og 1994, og beholdt korthekkrekorden på 13,09 sekunder til 1995.

Det ville vært mest overraskende om hennes kompetanse ikke ble brukt til toppidrett i det nye styret.
For ordens skyld kan det nevnes at styret ennå ikke hadde hatt sitt første møte da denne artikkelen ble skrevet.

 

LES OGSÅ: Skal få fart på friidretten

Følg oss på sosiale medier

ABONNER PÅ NYHETSBREVET

For å se hvordan vi bruker din informasjon, ta en titt på vår Privacy policy