2404 Views

Klassifisering innen para-friidrett

Steinstad sier dette er et tema de snakker om for å bevisstgjøre utøverne, men de stresser ikke, utøverne må få lov til å utvikle seg i sitt eget tempo. Dette er et vanskelig tema spesielt med tanke på at para-fridretten ønsker å bli så synlig som mulig.

November 23, 2017
Skrevet av:

admin

grunntrening og spissing blir dette temaet utforsket i større grad.
– Bra spørsmål, har egentlig ikke et godt svar, ideelt sett burde de yngste drive med mye basis og fundament over langt tid og tenke VM/Para-lympics om noen år, men de har gode resultater nå så da er det vanskelig å gå utenom.
Steinstad sier dette er et tema de snakker om for å bevisstgjøre utøverne, men de stresser ikke, utøverne må få lov til å utvikle seg i sitt eget tempo. Dette er et vanskelig tema spesielt med tanke på at para-fridretten ønsker å bli så synlig som mulig.

– Vi vil jo ha med så mange utøvere som mulig og det er stas når disse gjør det bra, samtidig kan VM være for tidlig for en 19åring uten erfa-ring, men akkurat passe for en som har det. Man må som sagt tilpasse til hver enkelt utøver, rett og slett la trening og kropp gå samme vei.

For 2017 sesongen er en endestasjonen på denne veien VM i London 14.–23. juli. Nesse er kvalifisert i kule og diskos. Kravet til førstnevnte er 6.80 m og sistnevnte, 18 m. Nilsen har også løpt under kravene, men er ikke automatisk kva-lifisert til VM. Norsk para-friidrett har som krav at en utøver skal være topp 8 på verdensrankin-gen for å kunne delta i VM (bortsett fra Nilsen som må kunne nå en semifinale). Dette fordi noen av kravene er så lave.

– Kvalifiserte utøvere skal ha trent godt ogkjempa for å ha utvikla seg, de som drar til VM skal kunne føle seg eksklusive, forklarer Stein-stad på spørsmål om hvorfor de norske kravene er strenger en IPC. Deliler og Dalhaug har også løpt under kravet i sin klasse (T42/20sek), men må gjøre seg fortjent til en VM plass gjennom gode prestasjoner.
Uansett om de skulle kvalifisere seg eller ikke vil Dalhaug, Deliler og Nilsen ha junior VM i Sveits 3.–6. august, et mesterskap som Stein-stad sier de gleder seg til. Det samme gjør Fri-idrett . Og ønsker du å lese mer kan du glede deg til 3. utgave i tillegg til å følge med på magasinets Instagram profil.

Klassifiseringssystemet innen para-friidrett har to målsettinger:

• Valgbarhet – bestemmehvem som kan delta

• Dele utøvere inn i klasser med andre utøvere som opplever den samme funksjonsnedsettelsen, derav også bidra til en rettferdig konkurranse.

DET ER 10 FUNKSJONSNEDSETTELSER SOM KVALIFISERER TIL DELTAKELSE I PARAFRIIDRETT. DISSE ER:

1. Begrenset muskelkraft:  muskler er helt eller delvis lammet1. Begrenset muskelkraft:  muskler er helt eller delvis lammet

2. Begrenset leddutslag: redusert leddutslag i et eller flere ledd

3. Leddmangel: en fullstendig eller delvis mangel på ledd og/eller bein

4. Ataksi: nedsatt muskelsamarbeide i koordinerte bevegelser, forekommer ofte ved diagnoser som traumatisk hjerne-skade og cerebral parese

5. Athetosis: forstyrret muskelkontroll, forekommer ved diagnoser som cerebral parase

6. Hypertoni: blant annet økt spenning i muskulatur, begrenset evne til utstrek-king og leddstivhet, forårsaket av proble-mer med sentralnervesystemet og forekommer ved diagnoser som cerebral parese, traumatisk hjerneskade og slag.

7. Kortvokst: stående høyde er redusert som en følge av forhold som achondro-plasi og osteogenesis imperfecta

8. Forskjell i lengde på bein: minimum 7cm forskjell på beinas lengde

9. Synshemning: nedsatt eller mangel på syn10. Intellektuell funksjonsnedsettelse: – begrensede intellektuelle funksjoner som må være diagnostisert før utøveren fyller 18 år.

Hvis en utøver har en av disse funksjons-nedsettelsene blir neste steg å fastslå i hvor stor grad utøverens prestasjon på trening og i konkurranse påvirkes.
Bokstavene F (Field) og T (Track) brukes for å indikere hvilke øvelser utøveren deltar i. Det første tallet indikerer typen funksjonshem-ming mens det andre graden – jo lavere tallet er desto mer påvirkes utøverens prestasjon.

F – INDIKERER KASTØVELSER OG INNEHOLDER 15 STÅENDE KLASSER:
F11-13 – Synshemning

F20 – intellektuell funksjonsnedsettelse F35-38 –begrenset koordineringsevne (ataksi, athetosis og hypertoni)

F40-41 – kortvokst

F42-44 – underekstremitetene påvirkes av leddmangel, forskjell i lengde, begrenset muskelkraft eller leddutslag

F45-46 – overekstremitetene påvirkes av leddmangel og/eller begrenset muskelkraft/leddutslag

SITTENDE KLASSER:

F31-34 – begrenset koordineringsevne F51-57 – leddmangel, forskjell i beinlengde og begrenset muskelkraft og/eller leddutslag T – indikerer løp og hoppøvelser og innehol-der 16 klasser:

T11-13 – samme som F11-13

T20 – samme som F20

T35-38 – samme som F35-38

T40-41 – samme som  F40-41

T42-44 – samme som F42-44

T45-47 – samme som F45-46

I TILLEGG TIL 7 KLASSER MED RULLESTOL:

T32-34 – samme som F31-34

T51-54 – samme som F51-57

Følg oss på sosiale medier

ABONNER PÅ NYHETSBREVET

For å se hvordan vi bruker din informasjon, ta en titt på vår Privacy policy