1820 Views

Kurs og seminarer

TRENER 2-KURS Trener 2-kursets generelle del blir arrangert i Oslo fra 28. til 30. oktober. Kurset passer for trenere som har tatt Trener-1, og som ønsker å trene eller allerede trener ungdommer fra 15 år og oppover.

November 28, 2017
Skrevet av:

admin

AV VESLEMØY HAUSKEN SJÖQVIST, KOMPETANSEANSVARLIG NFIF

TRENER 2-KURS
Trener 2-kursets generelle del blir arrangert i Oslo fra 28. til 30. oktober. Kurset passer for trenere som har tatt Trener-1, og som ønsker å trene eller allerede trener ungdommer fra 15 år og oppover.
Kurset består av fire deler; den generelle fel-lesdelen som er kurssamlingen i Oslo, en selv-studiedel, en spesiell del (løp med kappgang, hopp eller kast) som arrangeres i Stavanger i forbindelse med kompetansehelgen fra 20. til 22. januar 2017 i Stavanger, og trenerpraksis. Påmelding til kurset åpner i september, og annonseres på friidrett.no. Alt om trener 2 fin-ner du under fanen Kompetanse/Trener på frii-drett.no.

TRENER 3-UTDANNING
Trener 3-utdanningen er foreløpig den høyeste utdanningen friidrettsforbundet tilbyr. Kurset passer for trenere som ønsker å utvikle både junior- og senior-utøvere med fokus på presta-sjonsutvikling mot et høyt nasjonalt nivå og deltakelse på internasjonalt nivå. Utdanningen har utviklings- og prestasjons-fokus, og målet er å gjøre treneren i stand til å analysere, reflek-tere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgen-dagens toppidrettsutøvere.Kurset har tre deler; fellessamlingene utgjør 75 undervisningstimer, selvstudiet 15 timer og trenerpraksisen utgjør 90 timer.
For kullet som skal starte opp i høst er det følgende datoer som er satt opp for fellessam-lingene:

 2. til 4. november: Fellessamling i regi av NIF og Olympiatoppen, Oslo. Oslo.

 4. til 6. november: Trenerseminaret/European Endurance Conference 2016 Friidrettens Trenerforening og Norges Friidrettsforbund, Oslo

 20. til 22. januar: Kompetansehelgen 2017 i Stavanger Dagssamling i forbindelse med Bislett Games, juni 2017 (dato ikke fastsatt, men et forslag)

 Avslutningssamling i oktober/november 2017 (fredag-søndag, dato ikke satt endelig)

Kursavgift: 3000 kroner. Unntak for kvinnelige trenere.

Påmeldingsfrist: 1.oktober via http://mosjon. friidrett.no/trener3friidrett2016-2017

Mer informasjon: For spørsmål kontakt kompe-tanseansvarlig Veslemøy Hausken Sjöqvist på e-post: veslemoy.sjoqvist@friidrett.no eller telefon 901 838 56.

SUNN IDRETTS TRENERSEMINAR
STAVANGER 19. OG 20. OKTOBER

Trenerseminaret har i år fått tittelen «Balanse-kunst: Å trene ungdom i 2016», og tema er videre trenerrollen med stikkordene kommuni-kasjon, fysiologi, utvikling og vekst.
Seminaret foregår i Stavanger (Clarion Hotel Energy), og er åpent for trenere fra alle idretter. Ikke kun fra de fire eierforbundene til Sunn idrett.

30 04/16
ENGASJERTE:
Fra Kompetanse-
helgen 2016.
FOTO: VESLEMØY
HAUSKEN SJÖQVIST
ORG. INFO

Påmelding: åpner i september.
Sjekk ellers www.sunnidrett.no

EUROPEAN ENDURANCE CONFERENCE
2016 OG TRENERSEMINARET

4. TIL 6. NOVEMBER 

Friidrettens trenerforening arrangerer i samar-beid med NFIF European Endurance Conference (EEC), som inngår i Coaching Summit-serien til det europeiske friidrettsforbundet.
Programmet omfatter blant annet foredrag av Vebjørn Rodal, Johan Kaggestad, Honore Hoedt og Gjert Ingebrigtsen, og forventer god interna-sjonal deltakelse. Også her legges det opp til tid til dialog og praktiske sesjoner.
Påmelding: Påmeldingen er åpen og foregår her: http://mosjon.friidrett.no/eec2016
Via samme nettadresse er det også påmelding til det tradisjonelle Trenerseminaret som arran-geres parallelt med EEC.
Programmet ferdigstilles i disse dager, men vi kan nevne noen godbiter som allerede er klare

.Håkan Andersson og Stefan Johansson skal snakke om sprinttrening

. Håkan Andersson og Stefan Johansson skal snakke om sprinttrening

.Fagansvarlig i sprint Kenth Olsson skal prate om utviklingsprosessen i hekkeløp fra talent til ekspert.

. Spydtrener Helga Reigstad tar med seg EM-deltakeren vår i spyd, Sigrid Borge.

. Spydtrener Helga Reigstad tar med seg EM-deltakeren vår i spyd, Sigrid Borge.

. Edvard Harnes snakker om tysk diskos-forskning, og Magnus Røsholm Aunevik-Berntsen om effekter av styrke og krafttrening i diskos.

.Adrian Proteasa gir oss et innblikk i treningsprosessen i høyde etter en alvorlig skade, og det er da treningen til Tonje Angelsen han snakker ut fra.

.Kenneth Hoffmann skal snakke om hopptrening for barn og ungdom, riktig progresjon på treningen samt trenerrollen i USA, der trener styrer 100 prosent, sett opp mot den norske modellen den norske, der utøver, foreldre og andre styrer mye mer.

.Jörg Roos, som er trener for Kai Kazmirek som ble nummer fire med ny personlig rekord på  8580 poeng i Rio, bidrar med sin kompetanse om mangekamp.

.Gertrud Schäfer snakker om og demonstre-rer hvordan man kan unngå de vanligste skadene innen friidrett, og hvordan man kan legge opp styrketreningen på en skadefore-byggende måte for løp, hopp, kast og mangekamp.

KOMPETANSEHELGEN 2017;
MESTRING OG BEGEISTRING – BEST SAMMEN

Norges Friidrettsforbund følger opp suksessen fra 2016 og arrangerer nok en gang kompetan-sehelg i Stavanger.
Datoen er 20. til 22. januar, og stedet Clarion Hotel Energy og Sandneshallen.
Vi samler hele norsk friidrett til faglig utvikling og friidrettsgalla. Mer informasjon om program-met publiseres på friidrett.no, og påmeldingen åpner 15.oktober.Men allerede nå kan vi røpe at fagprogrammet organiseres etter samme mal som i år, med stor valgfrihet og parallelle seminarer rundt tema-ene «treningsaktivitet», «ledelse og organisa-sjon», «arrangement» og «verdier/klubbkultur».
I tillegg til dette blir det Friidrett for barn-kurs, trener 2-kurs, trener 3-kurssamling, dommerse-minar, eget kurs for løpegruppetreneren med mer.
Vi ønsker at dette skal være en arena der vi inspirerer og begeistrer hverandre, lærer av og med hverandre og har klubbarbeidet og klub-bens liv i sentrum.

COACHING SUMMIT SERIES
Det arrangeres også trenerseminarer ute i den store verden som er av høy kvalitet og som er relevante for norske trenere. Det europeiske friidrettsforbundet tildeler hvert år noen semi-narer EAA-status, og disse seminarene inngår da i «Coaching Summit Series». Trenerseminaret/European Endurance Conference har som nevnt fått denne statusen for 2016, men i tillegg til dette, inngår følgende seminarer:

. International Festival og Athletics Coaching i Roma 28. til 30.oktober.

. International Festival og Athletics Coaching i Roma 28. til 30.oktober.

.7th European Pole Valut and High Jump Symposium: Olympic Analysis, Køln, 11. til 13.november.

. European Race Walking Conference, Leeds, 11. til 13.november.

.4th World Javelin Conference: Long Term Skill Development in Javelin Throw, Kuortane, 17. til 19.novemberMer informasjon om nettopp dette finner du på European Athletics sin hjemmeside under «Coaching Summit Series».
http://www.european-athletics.org/european-athletics/what-we-do/programmes-and-projects/coaching-summit-series/

Følg oss på sosiale medier

ABONNER PÅ NYHETSBREVET

For å se hvordan vi bruker din informasjon, ta en titt på vår Privacy policy