907 Views

SøknadsInfo

November 24, 2017
Skrevet av:

admin

PSA – prospective student athlete
SA – student athlete

En søknad til college i USA tar tid og en er nødt til å ta til seg mye informasjon. Friidrett tok kontakt med Sheena Simp-kins som er director of athletic compliance ved Sacred Heart University i Connecticut. Compliance vil i denne sammenheng si at hun er ansvarlig for å se til at universitetet etterlever de idrettsmessige krav som settes til dets drift. Hun har også konkurrert i college friidrett har 55,67 som pr på 400m.

Hvis en utøver vurderer å søke seg til et universitet, hvordan bør de kontakte friidrettslaget?
– De bør kontakte trenerne via email eller fylle ut spørreskjemaene på universitetets nettside.

Hva ser en friidrettstrener etter i en potensial utøver?
– Først og fremst må de være registrert hos NCAA Eligibility Center. Hvis en trener vurderer å dele ut et stipend så må PSA være idretts-messig fremragende med gode akademiske resultater. Treneren ønsker noen som kan håndtere arbeidsmengden, i klasserommet, på trening og i konkurranse. I tillegg må PSA må være utadvendt, samarbeide godt med andre, ha god sportsånd, være respektfull, konkurransedyktig, optimistisk og ta til seg instruksjoner og konstruktiv kritikk på en god måte.

Hvis en utøver vurderer å søke seg til et universitet, hva må hun/han inkludere i søknaden?
– De må forklare når de begynte i 9. klasse.(1. året på high school i USA), SAT/ACT resultater, siste karakterutskrifter og bevis på at de har fullført videregående utdanning.

Når de begynner på et universitet hva, hva gjøres for å få dem til å føle seg hjemme?
– Trenerne ser til at lagvenninner/kamerater hjelper internasjonale studenter i denne over-gangen. De tar dem med rundt på campus, spiser måltider sammen og andre teambuilding øvelser. De ønsker at hver eneste SA skal føle seg så komfortabel som mulig.

Hva kan de forvente i form av akademisk arbeidsmengde?
– Det avhenger av studieretning. Det første semesteret blir et av de hardeste for innen-landsk SA, men universiteter har faglige støt-tegrupper for hvert enkelt idrettslag. Det er også obligatorisk for SA å delta på studietimer gjennom hele uka i deres første studieår. Her tilbys veiledning og møter med den enkelte SA.

Hva slags veiledning tilbys?
– Det finnes akademiske veiledere for alle SA. Dette for å forsikre at hver SA oppnår sitt aka-demiske potensiale. De er først og fremst stu-denter og idrett kommer som nummer to. De kan ikke delta i idrett hvis de faller under den forventete akademiske standarden.

Hva gjøres for å hjelpe SA balansere skole og idrett?
– Rådgiverne er der for å veilede SA både aka-demisk idrettsmessig ansvar.

Når laget reiser til et stevne/mesterskap pådrar SA kostnader?
– Når SA reiser med et Division 1 lag pådrar de seg ingen kostnader. Hotell og måltider er dek-ket av sportens eget budsjett.

Hvis en SA blir skadet hva gjøres for å forsikre en forsvarlig restitusjonsprosess?
– Hvert lag har en fysioterapeut og hvis en SA blir skadet må det gå til rehab som planlegges sammen med en lege eller fysioterapeut.

Hvorfor bør en bli friidrettsutøver på college?

– Det er en fantastisk opplevelse. Det å være en SA oppfordrer til utvikling. Du lærer å jobbe i lag, tidsadministrasjon, du reiser rundt og får oppleve forskjellige kulturer og normer. Hver SA har sin egen historie og ved å være en del av et lag får du en ny familie. For de fleste internasjonale studenter er det en dør til store muligheter.

 

Andre ting å huske på:Vitnemål fra studiespesialiserende linje. Yrkesfag vil som oftest ikke inkludere de spesifikke fagkravene til universitetene. Du må inkludere karakterutskrifter fra 9. klasse til siste videregående. Et minimum karaktersnitt på 2.3 på en skala fra 0-4 for i å bli vurdert. I det norske karaktersystemet vil det si:
1 = F (0)
2 = D (1)
3 = C (2)
4 = B (3)
5 = A (4)
6 = A (4)

• Gjennomføre SAT (Suit of Assess-ments Test). Denne fungerer som en inntaksprøve og alle som søker på universiteter i USA gjennomfører denne testen. Den består av 3 deler; Kritisk lesing, matte og Skriving, ved enkelte tilfeller vil det også inkludere en essay del. Jo høyere du scorer på denne testen jo lavere karaktersnitt må du ha for å komme inn på en av skolene og vica versa.

• Gjennomføre SAT (Suit of Assessments Test). Denne fungerer som en inntaksprøve og alle som søker på universiteter i USA gjennomfører denne testen. Den består av 3 deler; Kritisk lesing, matte og Skriving, ved enkelte tilfeller vil det også inkludere en essay del. Jo høyere du scorer på denne testen jo lavere karaktersnitt må du ha for å komme inn på en av skolene og vica versa.

• Gjennomføre og bestå TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Den består av 4 deler: Lesing, lytting, snakking og skriving.

• Både SAT og TOEFL kan gjennomføres i Norge

• Kartlegge betaling av skolepenger og andre utgifter. Som nevnt ovenfor koster det å gå på universitet i USA, noen får stipender, men det er langt fra alle. Derimot dekker Lånekassen skolepenger, kost og losje og reiseutgifter som pådras ved mange utdanningsinstitusjoner i USA.

• Se Lanekassen.no for mer informasjon.

KILDE: LÅNEKASSEN

Følg oss på sosiale medier

ABONNER PÅ NYHETSBREVET

For å se hvordan vi bruker din informasjon, ta en titt på vår Privacy policy