1914 Views

Klubbrapport; Søndre Land

Velkommen til den første utgaven av klubbrapport, en spalte hvor Friidrettsmagasinet besøker friidrettsklubber. Først ut er Søndre Land!

Mai 05, 2017
Skrevet av:

admin

Hvilken klubb er dere?

Søndre Land IL Friidrett, vi er et selvstendig særidrettslag i en idrettslagsallianse stiftet i 1906. Friidretten har hatt mange ulike epoker i klubben. Dagens SLIL Friidrett kom i gang fra 2007, etter at friidrettsaktiviteten i klubben hadde ligget nede ett par år. Vi hadde da en dårlig grusbane, men fikk fast dekke (Polytan) i 2015 i Søndre Land Idrettspark. I vinterhalvåret trener vi i Søndre Land-Hallen, der vi ruller ut nålefi ltmatter for 60 meter, høyde og lengde/ tresteg og har kulering og eget styrketreningsrom. Vi hadde i 2017 60 barn og ungdom som deltok på organiserte treninger (betalte treningsavgift). Hos oss koster det 100 kroner i medlemskontingent for alle. Treningsavgiften varierer etter aktivitetsnivå fra 100 til 400 kroner per år. Klubben dekker alle startkontingenter, holder konkurransetøy og dekker også reise og opphold for alle som blir tatt ut eller kvalifi – serer seg til noe. Vi bruker egne medier (hjemmeside og sosialemedier) aktivt for å bygge opp om grunnfi losofi en, øke interessen for friidrett lokalt og rekruttering. Vi samarbeider med alle grunnskolene i kommunen om gjennomføring av friidrettsmerkeprøver elevene.

 

Hva er dere gode til?

Vi har mestringsglede for alle som visjon og slagord i klubben. Dvs. at alle, uavhengig av alder og ferdighetsnivå, skal kjenne idrettsglede gjennom mestringsopplevelser. Med mestringsglede som grunnfilosofi gir vi tilbud til barn og ungdom som trener fra 1 til 5 organiserte treninger i uka. Noen av de eldste trener også utover dette. To av ungdomstreningene er klubbtreninger, øvrige treninger er etter avtale mellom utøvere 15+ og trener. Vi skynder oss også langsomt med dem som trener mest, og går alle trinnene i utviklingstrappa på vei mot seniorutøvere. Vi har hatt svært lite frafall de ti åra dagens SLIL Friidrett har holdt på, og omtrent ingen frafall i det hele tatt blant dem som deltar på stevner. Vi har hatt økning i antall utøvere som kvalifiserer seg til UM hvert år de siste fem årene, og vi har en del eksempler på ungdommer som klarer kravet for deltakelse første gang som både 17, 18 og 19-åringer. Våre ungdomsutøvere bidrar som forbilder og veiledere for dem som er yngre enn seg. For barn opp til 11 år har vi friidrettslek 1 dag i uka i sommerhalvåret.

 

Hva kan dere bli gode til?

Vi skulle gjerne hatt flere med friidrettstrenerkompetanse i klubben. Vi har samtidig en stor foreldregruppe som stiller opp på dugnader og arrangementer og kjører på stevner. 12 av dem har også tatt dommerkurs, og vi har både ungdommer og foreldre som har tatt instruktørkurs barnefriidrett. Vi skulle gjerne ivaretatt kastøvelser mer systematisk enn vi har mulighet til i dag. Vi planlegger å etablere eget kastanlegg for diskos, slegge og spyd sommeren 2018.

 

Hvordan foregår en konkurransehelg for dere?

All påmelding går gjennom klubben, og vi reiser som en tropp uavhengig av hvor mange og hvor stort aldersspenn det er på troppen. I SLIL Friidrett er vi på samme lag – alle som en. Dette har skapt et miljø der barn og ungdom opptrer sammen, er venner på tvers av aldersforskjeller og støtter hverandre enten de er 10 eller 20 år. Vi teller personlige rekorder.

 

Hvordan jobber dere med rekruttering?

Viser til foregående om ungdomstreninger (1 dag i uka for alle 11 til 20+ sammen) og friidrettslek for barn. Friidrettsmerkeprøver i alle kommunens grunnskoler, aktiv hjemmeside og i sosiale medier. «Alle» i den lille bygda vår får med seg hva som skjer i friidretten.

 

Hvilke målsettinger har dere for 2018 sesongen?

Fortsatt utviklingsorientert fokus, ta nye individuelle skritt, tilpasset hver enkelt. Det trenger nødvendigvis ikke være et resultatorientert fokus for alle til enhver tid, men utvikle seg videre i forhold til hvor en står til enhver tid (f.eks utvikle seg gjennom alternativ trening om en skulle være skadet en periode). Da kan en bygge videre på grunnfysikk og basisferdigheter. For våre utøvere er Lerøy- Lekene (13 og 14 år) målet. For 15-19 er UM i Overhalla sesongens store mål, mens det for noen av de samme og de som er 20-22 er Junior-NM på Bislett. Ellers har vi et mål om å få en seniortropp til NM på Hamar i 2019. Sannsynlige kvalifiseringer hos oss i år er: Lerøylekene: 5-7 utøvere Ungdoms-NM: 8-10 utøvere NM jr: 5-6 utøvere Hovedmesterskapet: 3-4 utøvere.

Følg oss på sosiale medier

ABONNER PÅ NYHETSBREVET

For å se hvordan vi bruker din informasjon, ta en titt på vår Privacy policy